dijous, 7 de gener de 2010

VIDEO DE MITJORNERA

practica d'enllaç

visitau aquesta web:

http://www.uib.cat/ca/

web

Presentació

Hola companys i companyes, sóc na Cristina.